iqtisadiyyat

iqtisadiyyat
ə. «iqtisadi» c. 1) t. ölkənin iqtisadi quruluşu; 2) t. təsərrüfatdan bəhs edən elm, iqtisad elmi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • iqtisadiyyat — is. <ər. «iqtisad»dan> 1. Hər hansı bir ictimai quruluşun, cəmiy yətin istehsal qüvvələrinin inkişafına uyğun olan istehsal münasibətlərinin məcmusu. İqtisadiyyatımızın durmadan tərəqqisi mədəniyyətimizin misilsiz yüksəlməsinə səbəb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqtisadiyyatçı — is. İqtisadiyyat, iqtisadiyyat elmləri mütəxəssisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Echelles du Levant — Échelles du Levant Les échelles du Levant sont les ports et les villes de l Empire ottoman, situés au Proche Orient ou en Afrique du Nord, pour lesquels le sultan avait renoncé à certaines de ses prérogatives, notamment en matière juridique, en… …   Wikipédia en Français

  • Échelles du Levant — Les échelles du Levant sont les ports et les villes de l Empire ottoman, situés au Proche Orient ou en Afrique du Nord, pour lesquels le sultan avait renoncé à certaines de ses prérogatives, notamment en matière juridique, en faveur de négociants …   Wikipédia en Français

  • Échelles du levant — Les échelles du Levant sont les ports et les villes de l Empire ottoman, situés au Proche Orient ou en Afrique du Nord, pour lesquels le sultan avait renoncé à certaines de ses prérogatives, notamment en matière juridique, en faveur de négociants …   Wikipédia en Français

  • Налоговые вести Азербайджана — «Налоговые вести Азербайджана» азерб. Azərbaycanın vergi xəbərləri Специализация: научный журнал Периодичность: ежемесячник Сокращённое название: НВА …   Википедия

  • humanitar — sif. <lat. himanites – bəşəriyyət>: humanitar elmlər – ictimai elmlər, insanı və onun mədəniyyətini öyrənən elmlər (tarix, iqtisadiyyat, filologiya və s.) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqtisad — is. <ər.> bax iqtisadiyyat 1 ci mənada. Uca mədəniyyət yüksək iqtisaddan asılıdır. M. S. O.. Siyasi iqtisad – bəşər cəmiyyəti inkişafının müxtəlif pillələrində ictimai istehsalı və onun paylaşdırılması qanunlarını öyrənən elm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suverenlik — is. Müstəqillik, öz dövlətində hökmran olma, başqa dövlətlərdən asılı olmama; hakimiyyət hüququ. <Asiya ölkələri> müstəqil milli xarici siyasətlərini davam etdirərək öz dövlət suverenliklərini xeyli möhkəmlətmiş və milli iqtisadiyyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsərrüfat — is. <ər.> 1. iqtis. Hər hansı bir ictimai quruluşun istehsal üsulu, istehsal münasibətlərinin məcmusu. Kapitalist təsərrüfatı. Natural təsərrüfat. Sadə əmtəə təsərrüfatı. Kapitalist təsərrüfat sistemi. 2. İstehsala xidmət edən, istehsalı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”